Restorasyon

Çok sayıda parçalar halinde mezar hediyesi olarak ele geçen vazo, 2012 yılı çalışmalarında restore edilmiştir. Vazoların kayıp parçaları alçıyla tamamlanmış ve restore edilen kısmı ayırt edebilmek için daha açık tonda boyanmıştır.

Küçük Bir Testinin Restorasyonu Gösteren Örnek (12PA247): 1. yapıştırma, 2. boşlukların tamamlanması, 3. alçı kısmının boyanması.

Hemen hemen tam olan ve gömü olarak kullanılan büyük vazolar (amphora, pithos ve bir kaç hydria) önümüzdeki yıl çalışmalarında restore edilecektir. Çok sayıda örnek, çizimleri yapılarak kağıt üzerinde ayağa kaldırılmıştır. Restorasyon ve çizimle tamamlama, özel formların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu Panormos’da ele geçen, yayınlarda yalnızca parçalar halinde bilinen (ağız, kulp veya kaide gibi), seramikler için özellikle önem taşımaktadır.

 
-> Uzaktan algılama için devam ediniz…

( A. Slawisch • 10 Ağu 2013)
A. Slawisch, 2013. Panormos Projesi: Restorasyon; 10 Ağu 2013. <https://www.panormos.de/pp/tr/restorasyon/> accessed 15 Jul 2024.