Fiziki Antropoloji

Kazı çalışmaları sırasında tüm in-situ durumda ele geçen kemikler ve iskeletler öncelikle 1:10 oranında çizilmiştir. Büyük vazolardan (özellikle yanık malzemeden) insan kemiklerine rastlanması olasılığı hesaplanarak toprak örnekleri alınmıştır. Tüm bu tip organik malzemeler ve toprak örnekleri toplanarak depolanmıştır. Kemik buluntuların antropolojik olarak incelenmesi ölen kişilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarının anlaşılmasını sağlayacaktır.

S2/69 İskeletinin Torsosu

Bu araştırmaların bir çok mezarın merak uyandıran, bazıları tam olmayan iskeletler de içeren, durumunun anlaşılmasını sağlayacktır. Bazı durumlarda kemiklerin tek bir csede ait kopuk parçalarmı olduğu, ya da bir çok cesedin toplanmış parçalarımı olduğu hakkında sonuca varmak mümkün olamamıştır. Bugüne ele geçen buluntulardan hareketleda mezarların ikinci kullanımı stratigrafi dikkate alındığında yeterli bir açıklama olamamktadır.

Mezar G11, S4/11: Tek veya Çift Gömü?

 

-> Restorasyon için devam ediniz…

( A. Slawisch • 10 Ağu 2013)
A. Slawisch, 2013. Panormos Projesi: Fiziki Antropoloji; 10 Ağu 2013. <https://www.panormos.de/pp/tr/fiziki-antropoloji/> accessed 15 Jul 2024.