Kazı Çalışmaları

2012 Yılı Eylül ayı boyunca Milet Müzesiyle işbirliği içerisinde, Didyma “Pnormos” nekropolisi olarak belirlenen alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür.

“Mezar G4”: minyatür vazolarla

Panormos hakkında bazı önemli ön gözlemler yapmak mümkün olmaktadır. Nekropoliste tek tip bir ölü gömme geleneğinin olmadığı anlaşılmaktadır: hem inhumasyon hem de kremasyon gömüler ortaya çıkartılmıştır. Kremasyonlar basit yerinde örnekler olduğu gibi, çeşitli vazoların içerisinde de (özellikle pithos, amphora ve hydria gibi) ele geçmiştir. Bir ya da birden fazla minyatür vazo mezara hediye olarak bırakılmıştır. Günlük kullanım kapları da (pişirme kapları gibi) hediyeler arasındadır.

Seramikler üzerinde yürütülen ön çalışmalar M.Ö. 7. yüzyılın ortasından geç 6. yüzyıla kadar bir döneme işaret etmektedir. Yerel üretim vazoların yanı sıra Etruria, Korinth, Atina dışında Mısır ve Kıbrıs’tan da örnekler ele geçmiştir.

Planlanmış antropolojik ve izotop analizleri ölen kişilerin kökenleri (coğrafi), yaşları, cinsiyet ve sağlık durumları hakkında önemli veriler sağlayacaktır. Gömülen kişiler hakkındaki bu bilgiler; tanınmış ve sıklıkla başvurulan Didyma kutsal alanının kehanetlerine uluslararası hizmet veren bir limanın hemen yakınındaki bu nekropolisin özellikleri ile bugüne deke ele geçen çeşitli kaynaklardan gelen seramikler hakkında veriler sağlaması bakımından özellikle önem taşımaktadır.

 

-> Fiziki Antropoloji için devam ediniz…

( A. Slawisch • 10 Ağu 2013)
A. Slawisch, 2013. Panormos Projesi: Kazı Çalışmaları; 10 Ağu 2013. <https://www.panormos.de/pp/tr/kazi-calismalari/> accessed 20 May 2024.