Proje Tanıtımı

Panormos, Didyma ve Miletos’un Konumunu Gösteren Harita

Panormos Arkeoloji Projesi İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) üyeleri ve Milet Arkeoloji Müzesi tarafından başlatılmıştır.  Projenin başarısı büyük ölçüde Antropoloji, Jeoloji,  Prehistorya, Klasik Arkeoloji ve çeşitli Fen Bilim Dallarının disiplinler arası çalışmasıyla mümkün olmuştur. Bu proje ile amaçlanan bilimsel hedefler,  M.Ö. 1. Bin yıl boyunca ölülerin kökenleri, yaşam şekilleri, beslenmeleri, ticaret ilişkileri, yerel ve bölgesel ölü gömme gelenekleri gibi çeşitli tarihsel olayların araştırılmasıdır.

 

Nekropolisin Keşfi

2011 yılı yaz sonunda Jeologların da olduğu bir ekip tarafından Panormos antik limanı yakınlarında bir çukur araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Söz konusu çukur birkaç yıl önce modern su borusu yerleştirmek üzere açılmış ve kapatılmamıştır. Toprağın çökmesi sonucunda yaklaşık 20 m. uzunluğunda bir alanda M.Ö. 7. ve 6. Yüzyıla ait tarihleyici önemli seramik parçalarının yanı sıra antik döneme ait bir nekropolise işaret edecek kül içeren alanlar da ortaya çıkmıştır.

 

Kurtarma Kazısı

Bilimsel açıdan önemli veriler sağlaması umulan bu alanın daha da bozulmasını önlemek, mümkün olursa hızla ilerleyen modern yapılanmadan korumak, amacıyla 2012 Eylül ayında Milet Müzesi başkanlığında, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün işbirliği ile dört haftalık bir kazı çalışması gerçekleştirilmiştir (bkz. Kazılar).

Kurtarma Kazısı olarak başlatılmış olan bu proje, buluntuların ve mezarların bilimsel olarak dokümantasyonun yanı sıra geniş bakıçısıyla bazı bilimsel sorulara da yanıt aramaktadır (Bkz. Yöntem).

 

Araştırma Hedefleri

  • Nekropolis ne kadarlık bir alana yayılmaktaydı ve Antik Panormos’un Limanı ile Miletos’dan Didyma’ya uzanan Kutsal Yol arasında nasıl bir ilişkiye sahipti?
  • Bu alan hangi dönemler boyunca mezarlık olarak kullanılmıştır?
  • Bu nekropoliste kimler gömülmüştü? Yerleşik halk mı söz konusudur yoksa dışarıdan gelenler mi?
  • Gömülen kişilerin ölüm nedeni, yaşı ve beslenmesine ait bilgiler elde etmek mümkünümdür?
  • Gömü hediyesi olan seramik ve diğer mezar hediyelerinin kökeni nedir? Bu buluntular insan kalıntılarıyla nasıl ilişkilendirilebilir?
  • Buluntu repertuvarı veya ölü gömme gelenekleri, Didyma kutsal alanının tarihsel ve arkeolojik olarak kanıtlanmış olan Arkaik Dönemdeki (M.Ö. 600-500) kültürlerarası özelliklerini yansıtacak kanıtlar sunar mı?

 

1906 Yılında Oluşturulan Haritaya Göre Didyma ve Panormos’un Konumu: P. Wilski, Karte der milesischen Halbinsel, Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen seit dem Jahre 1899, hrsg. v. Th. Wiegand, Band 1 (Berlin 1906).

 

 

-> Antik Metinlerde Panormos için devam ediniz…

( A. Slawisch • 10 Ağu 2013)
A. Slawisch, 2013. Panormos Projesi: Proje Tanıtımı; 10 Ağu 2013. <https://www.panormos.de/pp/tr/proje/> accessed 14 Jun 2024.